Fashion

1 of 6

Lifestyle

Food & Drinks

1 of 10

Travel

1 of 6

Recent Posts

Recent Posts

Learn about the name of the Bird’s Nest

Salanganes'Nest is made from the saliva of bird nest, they build nests to let the female laying and hatching eggs. Bird Nest is the only species with the way to get the fluid in the body and it is this characteristic that made the bird's nest valuable nutritive value in the world's most valuable and expensive.

Tìm hiểu về quy trình sản xuất của hồng sâm Hàn Quốc

Hồng sâm Hàn Quốc là một loại nhân sâm cao cấp đã được khoa học chứng minh là đã loại bỏ những tạp chất cũng như giữ lại và bổ sung những tinh chất mới trong quá trình chế biến . Hồng sâm có thành phần saponin cao vì thế có nhiều công dụng hơn nhân sâm tươi , thế mạnh của nó là giúp tỉnh táo đầu óc cao giảm stress hiệu quả.